JAWATANKUASA

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi:

Norisan binti Karim

Pengetua

Naib Pengerusi:

Noor Azahariah binti Zainon

PK Pentadbiran

Setiausaha:

Rosnah binti Md Zain

Guru Bimbingan & Kaunseling

Ahli:

Foziah binti Abdul Aziz (PK HEM)

Mohd Noor bin Saad (PK KoKurikulum)

Che Rohana binti Zakaria (GK Bahasa)

Fathiiyah binti Mohd Pozi @ Fauzi (GK Sains & Mate)

Sharizaton binti Mat Kasa (GK Kemanusiaan)

Shariff bin Satiman (GK Teknik & Vokasional)

 

JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH

Pengerusi:

Norisan binti Karim

Pengetua

Naib Pengerusi:

Noor Azahariah binti Zainon (PK Pentadbiran)

Foziah binti Abdul Aziz (PK HEM)

Setiausaha:

Juraidah binti Ahmad

Pembantu Tadbir

Ahli:

Che Rohana binti Zakaria (GK Bahasa)

Fathiiyah binti Mohd Pozi @ Fauzi (GK Sains & Mate)

Sharizaton binti Mat Kasa (GK Kemanusiaan)

Shariff bin Satiman (GK Teknik & Vokasional)

Rosnah binti Md Zain (GBK)

Hamidatun binti Md Zain (SU Peperiksaan)

Mustafa bin Saad (SU Sukan)

Zaraida binti Zainon (Guru Media)

Juru Audit Dalaman Hafidzah binti Yahya